menu-line
Blog Image
KYC (Müşterini Tanı) Nedir ve Neden Önemlidir?

Know Your Customer (Müşterini Tanı) kelimelerinin kısaltmasından oluşan KYC, finansal kuruluşların müşterisini tanıma süreci için kullanılır.

#Kimlik-doğrulama

3 dakika

Son Güncelleme: Mar 13, 2024

Blog Image

Blog İçeriği

KYC Uygulamalarının Tarihi

Türkiye’de ‘Müşterini Tanı’ Mevzuatı

KYC Neden Önemlidir?

Uyumun Önemi ve Cezalar

Müşterini Tanı Süreçleri Nelerdir?

Teknolojinin Gelişmesi ve eKYC Uygulamaları

Müşterini Tanı Prosedürlerinin Global Temelleri

Paylaş

KopyalaCopyIcon
KopyalaCopyIcon

Paylaş

KYC, Türkiye dahil birçok ülkede yasal mevzuata uygun düzenlemelerle yapılır. KYC ile suçtan kazanılan malvarlığının aklanması ve terörizmin finansmanı dahil yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanır.


KYC Uygulamalarının Tarihi


KYC prosedürlerini son yıllarda daha sık duymaya başlasak da kökleri 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkarılan Banka Gizlilik Yasası’na (Bank Secrecy Act) kadar uzanır. Bu yasa ile finans kuruluşlarına şüpheli işlemleri belirleme ve raporlama sorumlulukları getirildi. KYC, Sıkılaştırılmış Müşteri Edinimi (EDD) ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (Politically Exposed Persons) gibi uygulamalarla yıllar içinde daha kapsamlı hale geldi. İnternet ile yaygınlaşan yeni teknolojiler ise dijital kimlik tespiti çağını başlattı.


Türkiye’de ‘Müşterini Tanı’ Mevzuatı


Türkiye’de Müşterini Tanı uygulamaları, kurum ve şirketlerin, müşterilerinin kimliklerini tespit etmek ve doğrulamak, müşteri yatırım ve finans profilini belirlemek ve risk analizi yapmak için uyguladıkları bir dizi kontrol prosedürünü kapsar.Bu kapsamda Türkiye’de Müşterini Tanı mevzuatının çerçevesi, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ile belirlenmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa ve yönetmeliklere uygun KYC prosedürlerinin belirlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu kurum, suç gelirinin aklanmasının önlenmesi (anti-money laundering) ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında, finans kuruluşlarının ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket edip etmediğini denetler.


ss


KYC Neden Önemlidir?


Müşterini Tanı, finansal sistemlerde güvenliği sağlamak ve suistimali önlemek için büyük önem taşır. Modern Müşterini Tanı uygulamaları sayesinde hem müşteriler hem de finansal kurumlar için daha güvenli ve verimli bir ekosistem mümkün hale gelebilir. Suçla mücadele, ulusal ve uluslararası uyumluluk, risk yönetimi ve güvenliğin artırılması KYC'nin sağladığı avantajlar arasındadır.


Suçla Mücadele

KYC ile suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi finansal suçlarla mücadele kolaylaşır.


Düzenleyici Uyumluluk

Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak ve müşterilerinin işlemlerini sorunsuz yerine getirmek isteyen finansal kuruluşlar, KYC prosedürlerini yasalara uygun olarak hayata geçirmek zorundadır.


Risk Yönetimi

KYC, finansal kuruluşların müşterilerinin risk profillerini anlamalarına ve yüksek riskli işlemleri belirlemelerine yardımcı olur.


Güvenin Artırılması

Etkili KYC uygulamaları, müşteri ve kurum arasındaki güven ilişkisini güçlendirir ve finansal sistemlerin bütünlüğünü korur.Uyumun Önemi ve Cezalar


Türkiye’de finansal kurumlar için KYC uyumunun önemi yasal zorunlulukları yerine getirmekle sınırlı değildir. KYC adımları finansal sistem içindeki güven ve istikrarın korunması için de kritik öneme sahiptir. KYC ilkelerine uyum sağlamayan kuruluşlar, sadece idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaz, aynı zamanda itibar kaybı ve iş kaybı gibi ciddi sonuçlarla da yüzleşebilirler. Dolayısıyla, düzenleyici gerekliliklere tam uyum, kurumların sürdürülebilirliği ve sektördeki güvenilirliği için büyük önem taşır.


Müşterini Tanı Süreçleri Nelerdir?


Dünyada yaygın olan KYC prosedürleri en temelde üç ana bileşenden oluşur:


Müşteri Durum Tespiti (CDD)


Müşterinin kimliğinin doğrulanması ve risk seviyesinin değerlendirilmesi için gerekli bilgilerin toplanmasını içerir. CDD, riskleri değerlendirme ve potansiyel suçlulara karşı koruma amacı taşır.


Gelişmiş Durum Tespiti (EDD)


Yüksek risk taşıyan müşteriler için uygulanan, daha detaylı bir inceleme sürecidir. EDD ile finans sektöründeki kurumlar riskleri minimuma indirmek için daha detaylı değerlendirme yapar.


Sürekli İzleme


Müşteri ve ‘sürekli iş ilişkisinin’ devamlı gözden geçirilmesi, yüksek riskli müşterilerin ve işlemlerin sürekli olarak kontrol edilmesini içerir. Bu süreç, işletmeleri uyumsuzluk ve itibar kaybı risklerinden korur.


ss


Teknolojinin Gelişmesi ve eKYC Uygulamaları


Elektronik Müşterini Tanı (eKYC), müşteri kimlik doğrulama süreçlerinin dijitalleştirilmesidir. Türkiye'de finansal teknolojilerin ve dijital bankacılığın gelişimi ile birlikte, eKYC çözümleri büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. eKYC, müşterilerin kimlik bilgilerinin hızlı ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda doğrulanmasını sağlayarak, geleneksel KYC süreçlerine kıyasla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar. Aynı zamanda finans kuruluşlarının operasyonel maliyetlerini azaltmalarını ve müşteri oryantasyonu süreçlerini hızlandırmalarını sağlar.


Müşterini Tanı Prosedürlerinin Global Temelleri


KYC uygulamaları, global finansal sistemin bütünlüğünü korumak için uluslararası düzeyde benimsenen standartlara dayanmaktadır. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası kuruluşlar, suç gelirini aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusunda rehberlik eden küresel standartlar geliştirmişlerdir. Türkiye, FATF üyesi olarak bu standartlara uyum göstermekte ve ulusal düzenlemelerini bu standartlara göre belirlemektedir. Bu sayede Türkiye'nin finansal kurumlarının uluslararası finansal sisteme entegrasyonunu kolaylaşır.


Papel Bülten’e abone ol.

Finans dünyasındaki gelişmelerden ve Papel yeniliklerinden haberdar ol.

Gizlilik Politikası'nı‎‎ kabul ediyorum