menu-line
Blog Image

Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyenlere: Türkiye’de Şirket Kurmak


Hayalindeki girişimi başlatmak, kendi işini kurmak veya büyütmek isteyenlerin ilk yapması gereken, Türkiye’de şirket kurma süreci hakkında bilgi sahibi olmak. Türkiye, hem yerel girişimcilere hem de yabancı yatırımcılara iş ve yatırım fırsatları sunan dinamik bir pazar. Ancak bu pazarda yolculuğa emin adımlarla başlayabilmek için Türkiye’de şirket kurma sürecinin detaylarını ve gereksinimlerini anlamak çok önemli.

#Girişimcilik

9 dakika

Son Güncelleme: Haz 20, 2024

Blog Image

Blog İçeriği

Şirket nasıl kurulur?

Türkiye’de kurulabilecek şirket türleri nelerdir?

Şirket Kurarken Nelere Dikkat edilmeli?

E-ticaret İçin Hangi Şirket Türü Seçilmelidir?

Şirket Kurmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Hangi Şirket Türleri Papel Ayrıcalıklarından Yararlanabilir?

Paylaş

KopyalaCopyIcon
KopyalaCopyIcon

Paylaş


Bu yazıda, Türkiye’de şirket kurma sürecinin temel adımlarını ve önemli püf noktalarını bulabilirsin. Kendi işini kurmak veya Türkiye’de yatırım yapmak istiyorsan, rehber niteliği taşıyan bu yazı senin için iyi bir başlangıç ​​noktası olabilir.ssŞirket nasıl kurulur?


Bir şirket kurmak istediğinde, bunun çok aşamalı bir süreç olduğu gerçeğiyle karşılaşman mümkün. Şirketinin faaliyet alanı, sermaye yapısı, şirket türü gibi pek çok konuda vereceğin kararlar, şirketinin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Peki şirket kurma aşamaları nelerdir?


İş Fikri ve Pazar Araştırması


Şirket kurma yolculuğunun ilk adımı, güçlü bir iş fikrine sahip olmaktır. İş fikrinin ne olduğunu net bir şekilde tanımlayarak potansiyel müşteri kitleni belirlemelisin. Ayrıca, potansiyel rakiplerini inceleyerek rekabet analizi yapmak, pazarı daha iyi anlamak için kritik öneme sahiptir.


İş Planı Oluşturma


Başarılı bir iş kurmanın temel unsurlarından biri, ayrıntılı bir iş planına sahip olmaktır. İş planı, işini nasıl yönetmeyi planladığını, finansal beklentileri, pazarlama stratejilerini ve diğer önemli bilgileri içermelidir.


Şirket Türünü Seçme


Türkiye’de şirket kurarken, hangi şirket türünün senin için en uygun seçenek olduğunu tespit etmelisin. Limited Şirket, Anonim Şirket, Şahıs Şirketi gibi seçenekler arasından seçim yapman gerektiğinde unutma ki her şirket türü, belirli avantajlara ve yükümlülüklere sahiptir.


Yasal ve Vergisel Gereksinimleri Anlama


Türkiye’de bir şirket kurmak, yasal mevzuatlara ve vergi gereksinimlerine uymayı gerektirir. Bu, ticaret sicili kaydı, esnaf ve zanaatkarlar odası kaydı, vergi mükellefiyeti, izinler ve lisanslar gibi bir dizi adımı içerir. Yapacağın işin türüne göre bu aşamada profesyonel bir danışman veya avukattan destek almak senin için faydalı olabilir.


Sermaye ve Finansman Planı


Şirketinin kuruluş sermayesi ve işletme maliyetlerini önceden planlamalısın. Finansman kaynakları, iş kurmak ve sürdürmek için hayati öneme sahiptir. Nakit akışı iyi yönetilmiş bir şirketin daha uzun ömürlü olacağı gerçeğini kabul ederek, finansman planını son haline getirmeni tavsiye ederiz.Türkiye’de kurulabilecek şirket türleri nelerdir?


Türkiye’de kurulabilecek şirket türlerine ilişkin genel hükümler ve şirket türleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanuna göre ticaret şirketleri “sermaye” ve “şahıs” olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu ana gruplar altında şirket türleri aşağıdaki gibi listelenmiştir.


Sermaye şirketleri:

 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Şahıs şirketleri:

 • Kollektif şirket
 • Adi komandit şirket


ssTürkiye’de en yaygın olarak tercih edilen türler ise anonim şirket ve limited şirketlerdir.Şirket Kurarken Nelere Dikkat edilmeli?


Bu süreçleri yürütürken bazı püf noktalarına dikkat etmelisin. Şirketini kurmadan önce planlarını, hedeflerini dikkatli şekilde belirlemelisin. Sermaye yapını gözden geçirerek gelecek yıllar için taslak da olsa bir plan yapmalısın. Tüm bu değişkenleri göz önünde bulundurduğunda şirket türü seçimini daha kolay şekilde yapabilirsin. Örneğin; aklında büyük ölçekli bir temizlik şirketi kurmak varsa limited veya anonim şirketi seçebilirsin. Ancak daha küçük ölçekli, esnaf dükkânı, atölye ve benzeri bir girişim düşünüyorsan şahıs şirketi kurmayı tercih edebilirsin. Her şirket türünün kendine göre avantaj ve handikapları olduğunu söyleyelim. O nedenle tüm şirket türlerinin özelliklerini bilmek, elini oldukça rahatlatacaktır.Limited şirket özellikleri nelerdir?


Limited şirket, en az 50,000 TL sermaye ile kurulabilir. Limited şirketler tek kişinin sahipliğinde kurulabileceği gibi, bu sayı özel ya da tüzel kişiliğe sahip en fazla 50 ortak ile sınırlandırılmıştır. Limited şirketlerde şirket organları; Ortaklar Genel Kurulu ve Müdür/Müdürler Kuruludur. Genel kurul, bütün ortakların temsil edildiği en üst karar verici organ iken, Müdürler Kurulu şirketin yönetim ve temsilinden sorumlu organdır. Limited şirketlerde pay devri yapılabilmesi için genel kurul onayı gerekmektedir.Limited şirket kurmanın avantajları nelerdir?


Limited şirkette ortaklar şirket borçlarından kişisel olarak sorumlu değildir. Ortada bir tüzel kişilik olduğundan, şirket ortakları yalnızca şirketteki sahiplik oranına göre kendi hissesine karşılık gelen sermaye payını ödemekle yükümlüdür. Kamu borçları mevcut ise her ortak, yine şirketteki hissesi oranında bu borçtan sorumludur. Ayrıca Türk vergi sistemine göre limited şirketler gelir vergisine değil, kurumlar vergisine tabidir. Bu da yıl içerisinde artan miktarda vergi ödemektense gelir matrahı üzerinden %20’lik sabit bir vergi ödeneceği anlamına gelir.Limited şirket kurmanın dezavantajları nelerdir?


Anonim şirketlerden farklı olarak limited şirketler halka açılamaz, tahvil ihraç edemez ve limited şirket kapatma işlemleri şahıs şirketine göre daha uzun sürebilir. Ayrıca limited şirketlerde ortakların sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Şirketin daha büyümesi ve yeni ortaklar eklenmesi gereken durumlarda bu limit, bir dezavantaj oluşturabilir.Limited şirket kurmak için hangi belgeler gerekir?


Limited şirket kurmak için gereken belgeler şöyle sıralanabilir:
 • Kuruluş bildirim formu
 • Dilekçe
 • Noter tasdikli sözleşme
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Şirket ofisine ait kira kontratı
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları
 • Şirket müdürlerine ait imza sirküleri
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi
 • Müdürler kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 • Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitime ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlara da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmelerssHazırlanan bu belgeler Ticaret Sicil Müdürlüğüne yazılı olarak beyan edildiğinde limited şirket kurma işlemi resmen başlatılmış olur.Limited şirket kurma maliyeti ne kadar?


2024 yılı itibariyle limited şirket kurma maliyeti yaklaşık olarak 10.000 TL tutmaktadır. SMMM şirket kuruluşu hizmet bedeli, damga vergisi, noter giderleri, ticaret odası kayıt ilan masrafları ve sermaye harcı toplandığında minimum 10.000 TL civarı bir bedel ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Elbette bu bedel şirketin ortaklık yapısına, hizmet alınan aracıların belirlediği ücretlere ve diğer etmenlere göre değişkenlik gösterebilir.Anonim şirket özellikleri nelerdir?


Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan şirkettir. 1 Ocak 2024 yılında yapılan güncelleme ile anonim şirket minimum sermaye tutarı 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise bu tutar 500.000 TL’dir. Bu tutarın en az dörtte birinin şirketin kuruluşu sırasında ödenmesi gerekmektedir. Geri kalan tutar, pay sahipleri tarafından şirketin kuruluşundan sonra 24 ay içerisinde ödenebilmektedir. Anonim şirketlerde yönetim organları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel Kurul tüm pay sahiplerini ilgilendiren önemli kararlardan sorumludur. Yönetim Kurulu ise şirketin yönetimi ve temsili ile görevlidir. Bu açıdan limited şirket ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.Anonim şirket kurmanın avantajları nelerdir?


Türkiye’de anonim şirket kurmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Ortakların sorumluluğu sınırlıdır. Anonim şirket ortakları, sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumludur. Bu, ortakların şahsi mal varlıklarının korunmasını sağlar.Sermaye kolayca artırılabilir. Anonim şirketler, yönetim kurulu kararı ile sermayelerini artırabilirler. Bu, şirketin büyümesi için gerekli olan sermayeyi elde etmesini kolaylaştırır. Anonim şirketler, halka açılarak sermayelerini artırabilirler. Bu, şirketin daha fazla yatırımcı tarafından tanınmasını ve büyümesini sağlar.Anonim şirket kurmanın dezavantajları nelerdir?


Anonim şirket kurmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Anonim şirket kurabilmek için asgari sermaye şartı bulunmaktadır. Bu sermaye 2024 yılı itibariyle 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca anonim şirketlerin yapısı limited şirketlere göre biraz daha karmaşıktır. Bu durum, şirketin yönetim ve muhasebe işlemlerinde bazı zorluklara yol açabilir. Anonim şirketlerde sermaye artırım ücreti, muhasebe ve danışmanlık ücreti gibi bedeller daha yüksek olabilir ve bunlar da ayrıca bir maliyet dezavantajı oluşturabilir. Anonim şirketlerde kapanış işlemleri daha uzun ve zahmetli bir süreç haline gelebilmektedir.ssAnonim şirket kurmak için hangi belgeler gerekir?


Anonim şirket kuruluşu sırasında aşağıdaki belgeler hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir:
 • Kuruluş bildirim formu.
 • Dilekçe.
 • Noter tasdikli sözleşme.
 • Oda kayıt beyannamesi.
 • Şirket ofisine ait kira kontratı.
 • Taahhüt edilen sermayenin en az %25’inin bankaya yatırılmış olduğunu gösteren dekont.
 • Varsa, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.
 • Şirketi temsil eden kişilere ait imza sirküleri.
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi.
 • Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 • Varsa, konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitime ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.
 • Ayni sermaye konulmuşsa, konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
 • Ayni sermaye konulmuşsa, ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 • Varsa, ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlara da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
 • Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.


Anonim şirket kurma maliyeti ne kadar?


Anonim şirket kurma işlemleri sırasında mali ve hukuki danışmanlık hizmeti almak gerekebilir. 2024 yılı itibariyle limited şirket kurma maliyeti yaklaşık olarak 11.000 TL tutmaktadır. SMMM şirket kuruluşu hizmet bedeli, damga vergisi, noter giderleri, ticaret odası kayıt ilan masrafları ve sermaye harcı gibi farklı kalemler bir araya geldiğinde minimum 11.000 TL civarı bir bedel ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Elbette bu bedel şirketin ortaklık yapısına, hizmet alınan aracıların belirlediği ücretlere ve diğer etmenlere göre değişkenlik gösterebilir.Şahıs şirketi özellikleri nelerdir?


Şahıs şirketi, tek bir kişinin sahibi olduğu ve kişinin şirketteki sorumluluğunun sınırsız olduğu bir şirket türüdür. Yasal mevzuata göre Adi Komandit Şirket olarak geçse de yaygın kullanımda bu tip şirketlere şahıs şirketi denmektedir. Şahıs şirketinde, şirket sahibi, şirketin tüm karar ve yetkilerine sahiptir. Özellikle serbest (freelance) çalışan meslek sahipleri, esnaf ve zanaatkarlar, küçük ölçekli e-ticaret işleri yapmak isteyenler tarafından şahıs şirketi kurmak sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Böylece vergi, muhasebe ve diğer resmi işlemler yasalara uygun olarak yapılabilir, işletme sahibi olunabilir.Ortaklı şahıs şirketi kurulabilir mi?


Şahıs şirketleri birden fazla ortak ile de kurulabilmektedir. Bu tip şirketlere ise Kollektif Şirket adı verilmektedir. Yalnızca gerçek kişiler tarafından kurulabilen kollektif şirketlerde de tıpkı şahıs şirketinde olduğu gibi minimum sermaye şartı bulunmaz. Şirket ortakları borç ve alacaklar konusunda kişisel malvarlıklarıyla sorumludur.Şahıs şirketi kurmanın avantajları nelerdir?


Şahıs şirketi, diğer şirket türlerine göre daha az bürokratik işlem gerektirir ve kolayca kurulabilir. Ayrıca, şirketin ticari faaliyetlerinden doğrudan şirket sahibi hukuken sorumludur. Bu sayede şahıs şirketi sahipleri kişisel varlıklarını işletmenin borçlarına karşılık teminat olarak kullanabilir. Şahıs şirketlerinin yönetilmesi oldukça kolaydır. Şahıs şirketlerinde, şirket yönetimi tek bir kişi tarafından yapılır.ssŞahıs şirketi kurmanın dezavantajları nelerdir?


Şahıs şirketlerinde tüm sorumluluk şirket sahibindedir. Bu durum bir avantaj olduğu gibi dezavantaj da yaratabilir. Herhangi bir borç durumunda şirket sahibi bu borcun tamamından sorumlu olur ve borcu ödemek için kişisel malvarlığını kullanmak zorunda kalabilir. Şahıs şirketleri, diğer şirket türlerine göre vergi dezavantajına sahiptir. Limited ve anonim türündeki şirketler yüzde 20’lik kurumlar vergisi öder ve bu oran gelir matrahı ne olursa olsun sabittir. Ancak şahıs şirketleri, Gelir Vergisi kapsamında değerlendirilir ve gelir matrahı arttıkça belirlenen vergi oranları da yükselmektedir. Şahıs şirketi kurarken değerlendirilmesi gereken bir diğer etken de kurulan şirketin büyüme potansiyelidir. Hem şirket yönetim yapısı hem de vergi dezavantajı nedeniyle şahıs şirketlerinde büyüme potansiyeli daha sınırlı kalmaktadır.Şahıs şirketi kurmak için hangi belgeler gerekir?


Şahıs şirketi kurmak için istenen belgeler, anonim ve limited şirket türlerine göre daha azdır. Ayrıca belgelerin teslimiyle birlikte şahıs şirketi birkaç saat içinde açılabilmektedir. Şahıs şirketi açılışı için istenen belgeler şunlardır:
 • Şirket sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Şirket adresini gösteren tapu veya kira sözleşmesi fotokopisi.
 • Şirket sahibinin imza beyannamesi.Şahıs şirketi kurma maliyeti ne kadar?


Şahıs şirketlerinde kuruluş maliyetleri daha düşük seviyelerdedir. Şahıs şirketi kurmak için herhangi bir sermaye gerekmez. Ancak, şirket tescili ve vergi levhaları için bir miktar ücret ödenmesi gerekir. Net bir fiyatı olmamakla birlikte vergi, harçlar ve alınacak muhasebe hizmetlerini dahil ettiğimizde minimum 7.000 TL gibi bir fiyat çıkacağını söyleyebiliriz. Bu meblağ şehirden şehre değişebilir, ek danışmanlık hizmeti alındığı durumlarda artış gösterebilir.E-ticaret İçin Hangi Şirket Türü Seçilmelidir?


E-ticaret faaliyetlerinde bulunmak için anonim, limited ya da şahıs şirketlerinden herhangi biri tercih edilebilir. Birçok e-ticaret platformu şahıs şirketi üzerinden satış yapılmasına izin vermektedir. Ancak kendi platformunu oluşturmak ya da bugün kurduğu şirketi ileride daha büyük ölçekli bir e-ticaret firması haline getirmek gibi planları olan için bizim önerimiz anonim ya da limited şirket kurmaları yönünde. Bu sayede gelecek için daha büyük hayaller kurulabilir ve kurumlar vergisi mükellefi olarak şahıs şirketine göre daha düşük vergi avantajından yararlanılabilir.Şirket Kurmanın Püf Noktaları Nelerdir?


Şirket kurmak birçok girişimci için kendi hayallerine giden ilk adım olmanın ötesinde, oldukça dikkatli yönetilmesi gereken bir süreç. Bu süreçte verilen kararlar şirketin büyüme potansiyelini etkileyebilir, vergi ve maliyet kalemleri üzerinde belirleyici sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ticaret sicili kaydı için her şirketin kendine ait bir adresi olmak zorundadır. Ancak anonim ve limited şirket türlerinde bu adreslerin seçileceği yerler tapu kayıtlarında ofis, iş yeri, atölye ya da home-ofis gibi tanımlarla kayıtlı olmalıdır. Şahıs şirketinde ise şirket sahibinin ev sahibi ya da kiracısı olduğu mesken adresleri de iş yeri adresi olarak kaydedilebilmektedir. Şirket kurma aşamalarını en verimli şekilde geride bırakabilmek için doğru partnerlerle çalışmak çok önemlidir. Şirket türü fark etmeksizin her şirketin bir SMMM ile çalışması ya da şirket içinde bir finans departmanı kurulması gerekmektedir. Aksi halde mali denetimlerden ceza almak gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.ss
Hangi Şirket Türleri Papel Ayrıcalıklarından Yararlanabilir?


Anonim, limited ya da şahıs şirketi fark etmeksizin her şirket türündeki işletmeler Papel’de bir işletme hesabı oluşturarak Papel ayrıcalıklarından yararlanabilir. Soft POS, sanal POS ve fiziki POS gibi hizmetlerle ödeme alma deneyimini hızlandırabilirsin. Papel Link ile ödeme alarak müşterilerine daha hızlı bir deneyim sunabilirsin. Papel İşletme Paneli sayesinde şirketinin ürün ve stok takibi, ekip yönetimi, mağaza yönetimi gibi süreçlerini tek ekrandan kolayca yönetebilirsin.


Papel’in işletmelere özel sunduğu hizmetleri keşfetmek ve hemen bir papel hesabı oluşturmak için papel.com.tr adresini ziyaret et.


Kaynaklar: 1, 2


Papel Bülten’e abone ol.

Finans dünyasındaki gelişmelerden ve Papel yeniliklerinden haberdar ol.

Gizlilik Politikası'nı‎‎ kabul ediyorum