menu-line
Blog Image
KOBİ’lerin Can Suyu: KOSGEB Kredi ve Hibe Desteği Nedir? Kimler Yararlanabilir?

KOBİ’lerin en çok merak ettiği konulardan olan KOSGEB nedir, kredi ve hibe desteği arasındaki farklar nelerdir, kimler başvurabilir ve nasıl başvurulur, gibi sorular, Papel Blog’da cevap buluyor…

#KOSGEB_Desteği

10 dakika

Son Güncelleme: Nis 9, 2024

Blog Image

Blog İçeriği

KOSGEB Nedir?

KOSGEB KOBİ’lere Hangi Alanlarda Destek Olur?

KOSGEB Hibe ve Kredi Destek Programları Neler?

Kimler KOSGEB Desteği Alabilir?

Kimler KOSGEB Desteği Alamaz?

KOSGEB Hibe ile Kredi Desteği Arasındaki Farklar Neler?

KOSGEB Desteği Kaç TL?

KOSGEB desteği almanın avantajları neler?

KOSGEB Destek Programlarına Nasıl Başvurulur? Hangi Belgeler Gerekir?

KOSGEB Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Paylaş

KopyalaCopyIcon
KopyalaCopyIcon

Paylaş

Kendi işinin patronu olmak isteyen birçok girişimci, şirketini kurma ya da geliştirme aşamasında finansal açıdan desteğe ihtiyaç duyuyor. KOSGEB destekleri ise tam bu noktada devreye girerek yeni kurulan şirketlerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ciddi bir kaynak sağlıyor.


KOSGEB Nedir?


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kısaltması olan KOSGEB, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’leri ve girişimcileri desteklemek üzere kurulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.


Kurum, Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin geliştirilmesi, yeni teknolojilere ayak uydurabilmesi, istihdamın güçlendirilmesi, yerli üretim oranının artırılarak KOBİ’lerin ihracata katkıda bulunacak seviyeye getirilmesi gibi birçok farklı amaca hizmet etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda işletmelere hibe ve kredi destekleri sunmaktadır.


KOSGEB KOBİ’lere Hangi Alanlarda Destek Olur?


KOSGEB, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilirliklerini desteklemek ve yenilikçiliği teşvik etmek için çeşitli alanlara yönelik destekler sunar. Bu alanlar şöyle sıralanabilir:


 • Finansman
 • Eğitim
 • Danışmanlık
 • Teknoloji Transferi
 • Tanıtım ve Pazarlama


Finansman Girişimcilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen hibe veya kredi destekleri ile KOSGEB, şirketlerin zor durumda kaldığı durumlarda finansal bir rahatlık sunar. Böylece nakit akışıyla ilgili sorunlarda şirketlerin eli rahatlamış olur.


EğitimBirçok şirket, çalışanlarına faaliyet gösterilen iş koluyla ilgili eğitimler verme ihtiyacı hisseder. Ancak bu eğitimler bazen maliyet olarak şirketlerin zorlanmasına sebep olabildiğinden KOSGEB eğitimle ilgili giderler konusunda şirketlere destek olmaktadır.


DanışmanlıkBazı iş kolları, teknik rehberlik ve danışmanlık hizmeti almayı gerektirmektedir. Bu gibi durumlarda KOSGEB’e başvurularak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine dair giderler konusunda destek alınabilir.


Teknoloji TransferiÖzellikle üretime yönelik sektörlerde yeni nesil teknolojilerin, verimliliği artıracak makine ve cihazların satın alınması gerekir. KOSGEB, KOBİ’lere bu makine ve cihazların satın alınması için de belirli destekler sağlamaktadır.


Tanıtım ve PazarlamaElbette her şirket, hedef kitlesine ulaşabilmek için bazı tanıtım ve pazarlama etkinlikleri yapma ihtiyacı duyar. Fuarlara katılmak, reklam vermek gibi faaliyetlerin de içinde yer aldığı ve ciddi bir maliyet ortaya çıkaran tanıtım giderleri için KOSGEB’in desteği, kurtarıcı rol oynayabilir.


KOSGEB Hibe ve Kredi Destek Programları Neler?


KOSGEB hibe ve kredi destekleri sektörlere ve işletme büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Ayrıca işletmelerin bu desteklerden faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. KOSGEB, destek programları oluşturarak her işletmenin kendi branşına yönelik programlara başvuru yapmasını kolaylaştırmıştır.


KOSGEB destek programları şu şekildedir:
 • Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı
 • Yeşil Sanayi Destek Programı
 • Girişimcilik Destekleri
 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 • KOBİ Finansman Destekleri
 • TEKMER Destek Programı
 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı


ss


KOSGEB Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı


Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili ciddi ölçüde etkilemiş olan 6 Şubat depreminden etkilenen işletmelerin yeniden eski işlerliğine kavuşmaları için KOSGEB tarafından hazırlanmış bir destek programıdır. Verilen desteğin üst limitleri 200.000 ile 750.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Program kapsamında işletmenin bulunduğu ile, işletme büyüklüğüne ve iş yerlerinin aldığı hasar durumuna göre destek miktarları belirlenmektedir. İş yeri hasarsız olsa dahi destek alınabilmekte, ancak hasar durumu ve işletme büyüklüğü arttıkça destek miktarı üst sınırı yükselmektedir.


Afet bölgesinde yer alan işletmeler bu destek programına başvurarak, gerekli koşulları karşıladıkları taktirde geri ödemeli kredi desteğinden faydalanabilir.


KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı


Yeşil Sanayi Destek Programı ile özellikle sanayi kuruluşlarının yeşil enerji kullanım oranının artırılması, üretimin temiz enerji kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi teşvik edilmektedir. Dünya Bankası ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Bu kapsamda verilecek destekler iki başlığa ayrılmıştır.


KOBİ’lerin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Yeşil enerjiye dönüşüm için gerekli makine ve teçhizat giderlerine yönelik verilecek finansal yardımı ifade eder. Destek oranı %60, üst limiti iste 14.000.000 TL olarak belirlenmiştir.


Sanayide Temiz ve Döngüsel EkonomiYeşil enerji kullanımının yaygınlaşması için gereken personel, yazılım ve hizmet alım giderlerine yönelik verilecek desteği ifade eder. Destek oranı %70, üst limiti 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 6 Şubat depreminden etkilenen işletmeler için yukarıda ifade edilen destek oranları, işletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme büyüklüğüyle bağlantılı şekilde %90’a kadar çıkabilmektedir.


KOSGEB Girişimci Destekleri


Yeni kurulan tüm işletmelerin başvurabileceği bir programdır. Program kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği sağlanır. Toplam üst limit 65.000 TL olarak belirlenmiştir. Programda üç farklı destek unsuru bulunmaktadır.


 1. Kuruluş Desteği ile şirket kurma sürecine yönelik şahıs şirketlerine 5.000 TL, sermaye şirketlerine ise 10.000 TL geri ödemesiz finans sağlanmaktadır.
 2. Performans Desteği kapsamında, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilmektedir. Ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması gibi durumlarda ek 10.000 TL verilmektedir.
 3. Sertifika Desteği, işletme çalışanlarının faaliyet göstereceği alanla ilgili sertifika ve benzeri yetkinlik belgelerinin alınması, personelin eğitiminin sağlanması gibi giderler için verilir. Geri ödemesiz 5.000 TL verilmektedir.


Geleneksel Girişimci Destek Programı’ndan faydalanabilmek için KOSGEB tarafından verilen Geleneksel Girişimci Eğitimi alınması zorunludur. Ayrıca belirtelim, destek programına başvurabilmek için bu eğitim şirketin kuruluşundan önce alınmalıdır. Şirketi kurduktan sonra eğitim alınsa bile bu destek programından faydalanmak mümkün olmayacaktır.


İleri Girişimci Destek ProgramıBu program, bakanlık tarafından belirlenmiş olan stratejik alanlarda faaliyet göstermek isteyen işletmelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Program kapsamında 375.000 TL’ye kadar kaynak sağlanabilmektedir. Kuruluş, performans ve sertifika destek kalemleri Geleneksel Girişimci Destek Programı ile aynı olmakla birlikte, iki yeni kalem eklenmektedir. Bunlar:


 1. Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği ile işletmelerin faaliyet gösterebilmek için ihtiyaç duyduğu cihaz ve yazılımlara %75 oranında destek verilmektedir. Eğer bu ürünler yerli malı ise destek oranı %90’a çıkabilmektedir. İşletmenin üretim yapacağı teknoloji seviyesi gözetilerek 300.000 TL’ye kadar kaynak sağlanmaktadır.
 2. Mentorluk Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği ile program adında belirtilen alanlarda yapılacak giderler için 10.000 TL’ye kadar destek sunulmaktadır.


Girişimcilik Eğitimi KOSGEB Girişimci Destekleri içinde yer alan faydalardan biri de KOSGEB Girişimcilik Eğitimi’dir. Burada şirketleşmeden önce girişimcilik esaslarının kişilere aktarılması, bilinçli bir girişimci ekosistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. KOSGEB Girişimcilik Destekleri’nden faydalanabilmek için şirket kurmadan önce bu eğitimin tamamlanması ve sertifikanın alınması gerekmektedir.


ss


AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri


Bu destekler kapsamında KOBİ’lerin inovasyon, teknolojik ürün yatırımı gibi alanlarda önlerinin açılması hedeflenir. Büyüme ve teknolojik yatırımlar yapmak isteyen işletmeler için farklı destek programları sunulmaktadır.


Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek ProgramıKOSGEB, işletmelerin hayata geçirmek istediği, ciddi teknolojik yatırımlar gerektiren projelere özel destekler vermektedir. Bu desteklerden yararlanabilmek için:


 1. Yeni fikir ve buluşlara dayalı ürünler üretmeyi amaçlayan araştırma-geliştirme projeleri oluşturulmalıdır.
 2. Pazar taleplerine karşılık gelecek ve yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı hedefleyen ürün geliştirme projeleri oluşturulmalıdır.
İşletmeler, geliştirdikleri projeleri KOSGEB’e sunarak belirlenen desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projeleri için destek üst limiti 1.100.000 TL’dir. Ancak Başkanlık tarafından bazı durumlarda proje teklif çağrısı yapılabilir ve bu çağrıya yanıt veren projelerde verilecek desteğin üst limiti 6.000.000 TL’ye çıkarılır. Başkanlık bu projeleri belirlerken Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda hareket eder ve bölgesel, sektörel, ölçeksel vb. kriterler ile özel hedef gruplarına verilecek destek üst limitini artırabilir.


KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek ProgramıBu programda Ar-Ge ve Ür-Ge süreçleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi ve üretiminin devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Destek miktarı ise iki kademeli olarak belirlenmiştir.


 1. Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL.
 2. Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL.


Stratejik Ürün Destek ProgramıKOSGEB, bu program ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik öneme sahip ürünlerin üretiminin artırılmasını hedeflemektedir. Böylece bakanlık tarafından belirlenmiş olan stratejik hedeflere daha kolay ulaşılması mümkün hale gelmektedir.


Bu desteğe başvurabilmek için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Sanayi ve Ticaret Banaklığına ön başvuruda bulunmuş olmak gereklidir. Program kapsamında geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’ye kadar destek alınabilir.


İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri


Bu gruptaki destek programları oldukça geniş kapsamlıdır. İşletmelerin büyümesi, büyük iş birliklerinin oluşturulması, dünyaya açılma gibi farklı amaçlara hizmet eden programlar yer almaktadır.


KOBİ Enerji Verimliliği Destek ProgramıBu programda KOBİ’lerin enerji tüketiminde daha verimli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında işletmelerin mevcut durumlarının tespiti, ihtiyaçların belirlenmesi, stratejinin oluşturulması ve oluşturulan strateji doğrultusunda adımlar atılması için toplam üst limiti 1.545.000 TL olacak şekilde farklı gider kalemlerine yönelik destekler verilmektedir.


İşletme Geliştirme Destek ProgramıKOBİ’lerin markalaşması, işletmelerin daha büyük ölçekli hale gelmesi için verilen destekleri içermektedir. Fuar gezileri, tasarım, test ve analiz gibi birçok farklı gider kaleminde %60 oranında destek alınabilmektedir. Toplam destek üst limiti ise 2.960.000 TL olarak belirlenmiştir.


İş Birliği Destek ProgramıToplamda 10.000.000 TL’ye kadar fon aktarımına izin veren bu program, KOBİ’lerin birbiriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine hizmet etmektedir. Çok paydaşlı çalışma esaslarına dayalı ortak imalat, tasarım ürün ve hizmet geliştirmeleri, ortak laboratuvar kurulumu, ortak pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bunlara benzer ortaklık modellerine yönelik projelerin hayata geçirilebilmesi için KOSGEB İş Birliği Destek Programı’na başvurulabilmektedir.


KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)Bu program KOSGEB tarafından yayınlanan proje teklif çağrıları üzerinden yürütülmektedir. KOBİ’ler bu program dahilinde yayınlanan teklif çağrılarına projeler sunarak, 2.000.000 TL’ye kadar KOSGEB desteği alabilir. Ulusal öncelikli alanlarda geliştirilen projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.


Yurt Dışı Pazar Destek ProgramıKOBİ’lerin yerelden dünyaya açılabilmesi için gereken bazı yatırımlar bulunmaktadır. KOSGEB, hazırladığı bu program ile uluslararası pazarlara hizmet vermek isteyen işletmelere %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli olacak şekilde 300.000 TL’ye kadar kaynak sağlamaktadır.


Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek ProgramıUstalık, zanaatkarlık becerisi gerektiren ve kültürel miras unsuru haline gelmiş bazı mesleklerin gelecek nesillere aktarılması, özellikle son yıllarda büyük önem kazandı. KOSGEB, bu destek programı ile icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini sürdürebilmek adına bu tip işletmelerin ayakta kalmasına destek olmaktadır. Program kapsamında uygun bulunan işletmelere 250.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.


ss


KOBİ Finansman Destekleri


KOSGEB KOBİ Finansman Dstekleri, KOBİ’lerin ticari kredi kullanımlarında karşı karşıya kaldığı faiz veya kâr payı maliyetlerinin minimuma indirilmesine yarar. Doğrudan bir hibe ya da kredi KOSGEB tarafından verilmez, bunun yerine bankadan alınmış ana paraya eklenen faiz veya kâr payı miktarında destek sağlanır. Bu grupta iki farklı program bulunur.


KOBİ Finansman Destek ProgramıKOBİ’ler, makine veya teçhizat alımı, istihdam artışı, işletme giderleri gibi çeşitli sebeplerle finansal kuruluşlara başvurarak kredi kullanabilmektedir. Bu durumda işletmelere faiz/kâr payı maliyeti oluşmaktadır. KOBİ Finansman Destek Programı, kredi kullanımı gerçekleştiren KOBİ’lere, kullandıkları kredinin faiz veya kâr payı kısmı için 2.500.000 TL’ye kadar destek olabilmektedir. Böylece bankadan alınan kredi, işletme için faizsiz kredi avantajına dönüşür.


Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek ProgramıKOSGEB, bu destek programı ile KOBİ’lerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmalarını teşvik etmektedir. İşletmelerin finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz veya kâr payı giderleri bu program kapsamında KOSGEB tarafından karşılanır. Program kapsamında işletmeye 750.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.


TEKMER Destek Programı


TEKMER Destek Programı, yeni bir girişime imza atma hayali kuran girişimcilere ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetler sunmak üzere tasarlanmıştır. TEKMER destek üst limiti 6.000.000 TL olarak belirlenmiştir.


Ön inkübasyon, şirketin kurulmadan önce girişim fikrinin geliştirilmesi, iş modelinin belirlenmesi ve tek başına ya da grup halinde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulmasını ifade eder.


İnkübasyon, girişimci işletmelere sunulan eğitim, mentorluk, teknik danışmanlık, yatırımcı çekme vb. hizmetleri kapsar.


İnkübasyon sonrası dönem ise inkübasyon sürecini tamamlama sürecinde olan işletmelere sunulan pazara açılma pratikleri, büyüme stratejisi oluşturma gibi aşamaları içermektedir.


Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı


COVID-19 pandemi sürecinde imalat ve imalatı besleyen sektörlerde yaşanan olumsuz etkileri gidermek amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır. Salgın etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere, istihdam yaratma ve 12 ay boyunca istihdamın sürdürülmesi koşuluyla yeni alınan her personel için 125.000 TL’ye kadar destek sunulmaktadır. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler ise 5 çalışana kadar bu destekten faydalanabilmektedir.


Bu programın dönemsel ve bir anlamda acil durum programı olduğunu belirtelim. Pandeminin etkilerinin giderek azalması ile programın yeni başvurulara kapatılması, mevzuattan çıkarılması mümkün hale gelebilecektir.


Kimler KOSGEB Desteği Alabilir?


KOSGEB, imalat sanayisi, ihracatı destekleyen sektörler ve yüksek teknoloji geliştirmeleri ile girişimcilik gibi faaliyetlere yoğun olarak destek sağlamaktadır. Destek programları çoğunlukla belirli sektörlere yönelik olarak dizayn edilir. Bu sektörler ise NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) kodları ile program mevzuatlarında ve bilgilendirme içeriklerinde belirtilir.


NACE kodunu öğrenmek için işletmenin bağlı bulunduğu ticaret odası kayıtlarına başvurulabilir. Burada kendi şirketinin ismini bulduktan sonra şirket detayları kısmında NACE kodunu görebilirsin. Ayrıca, SGK sicil numarasının ikinci hanesinden başlayarak yedinci hanesine kadar olan kısım, şirketin NACE kodunu oluşturmaktadır.


KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin listesine buradan ulaşılabilir.


Kimler KOSGEB Desteği Alamaz?


KOSGEB desteklerine başvurmanın şartları programlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu şartlar her destek programının mevzuat belgesinde belirtilmektedir. Bu şartları yerine getirmeyenler, başvursalar bile o programdan destek alamazlar.


Dünya Bankası tarafından teşvik edilmesi uygun bulunmayan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler KOSGEB hibe ve kredi desteklerinden faydalanamaz.


Girişimcilik desteklerinden yararlanmak isteyenler, uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak sertifika almalıdır. KOSGEB Girişimcilik Sertifikası olmayan girişimciler desteklerden faydalanamaz. Burada tekrar belirtelim, verilen eğitimin ve sertifikanın şirket kurulmadan önce alınması gerekir. Aksi taktirde işletme sahibi girişimcilik desteklerinden yararlanamaz, ancak diğer desteklere başvuru yapabilir.


Ertelenmemiş ya da yapılandırılmamış vergi veya SGK borcu olan işletmelere KOSGEB desteği verilmemektedir. KOSGEB destek programı kapsamında satın alması gereken ürün veya hizmeti yakınlarından temin eden işletmeler, hibe ve kredi desteklerinden yararlanamaz.


KOSGEB Hibe ile Kredi Desteği Arasındaki Farklar Neler?


KOSGEB hibe destekleri tamamen geri ödemesizdir. Yani destekten yararlandığın taktirde herhangi bir geri ödeme yapmazsın. KOSGEB kredi desteğini sıfır faizli kredi gibi düşünebilirsin. Programda belirlenen süre ve şartlar içerisinde aldığın desteğin tamamını ya da bir kısmını geri ödemen beklenir. KOSGEB finansman desteğinde ise kredi, direkt bankadan alınır. KOSGEB, alınan kredinin faiz ve kâr payı kısmında işletmeye destek olarak finansman giderlerinin azalmasına yardımcı olur.


KOSGEB Desteği Kaç TL?


KOSGEB, belirlenen programların stratejik önemi, işletmelerin durumu ve sektörlerin gerektirdiği yatırım miktarı gibi konuları gözeterek her program için farklı bütçeler belirlemektedir. Destekleri alabilmek için fatura ya da proforma fatura ile ödeme belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Yazımızın üst kısmında farklı programlara dair üst limitler bulunmakla birlikte bu desteklerin harcama kalemlerine dağılımını incelemek için başvurulacak programın mevzuatını incelemek gerekmektedir.


KOSGEB desteği almanın avantajları neler?


KOSGEB’den destek almanın birçok yönden avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
 • Finansal Destek: KOSGEB, KOBİ'lerin ve girişimcilerin faaliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için finansal destek sağlar. Bu destek, hibe veya faizsiz kredi şeklinde olabilir.
 • Eğitim ve Danışmanlık: KOSGEB, işletme sahiplerine ve girişimcilere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu sayede, işletme yönetimi, pazarlama, finans ve diğer alanlarda beceri ve bilgi kazanmalarına yardımcı olur.
 • Pazarlama ve Tanıtım: KOSGEB, işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmalarına yardımcı olacak pazarlama faaliyetlerine ve etkinliklere destek sağlar.
 • Ar-Ge ve İnovasyon: KOSGEB, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetlerini teşvik eder ve inovasyonu destekler. Bu, işletmelerin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunur ve yeni ürünler veya hizmetlerin geliştirilmesine olanak tanır.
 • Ulusal ve Uluslararası Fırsatlar: KOSGEB, işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılmalarına destek olur. İşletmelerin büyüme potansiyelini artırır ve ihracatı destekler.
 • Kredibilite ve Güvenilirlik: KOSGEB desteği alan işletmeler, bu desteği almalarının bir göstergesi olarak müşterileri ve iş ortakları tarafından daha güvenilir ve itibarlı olarak görülebilirler.


KOSGEB Destek Programlarına Nasıl Başvurulur? Hangi Belgeler Gerekir?


KOSGEB hibe ve kredilerine başvurmak için istenen belgeler programlara göre değişkenlik gösterebilir. Kayıt ve başvuru süreci ise hem KOSGEB web sitesinden hem de E-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerle tamamlanabilmektedir.


KOSGEB Başvuru Süreci Nasıl İşler?


Program mevzuatında belirtilen şartlar sağlanıyorsa:
 • İlk olarak KOSGEB web sitesinde yer alan e-hizmetler üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirilir.
 • Ardından işletme niteliği ve sınıfını belirlemek için İşletme Beyanı doldurulur.
 • Sürecin devamında beyan ve şirket bilgileri incelenir, KOSGEB tarafından kontrol edilir. Eğer işletme bilgileri idari kayıtlardan alındıysa sistem otomatik onay verebilir. İdari kayıtlar dışında bir veri girişi yapıldığında ise KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilir.
 • Beyan onayının ardından başvuru sahibine bir KOSGEB danışmanı atanır. Başvurulması planlanan destekler danışman ile istişare edilerek süreç devam ettirilir.
Papel Bülten’e abone ol.

Finans dünyasındaki gelişmelerden ve Papel yeniliklerinden haberdar ol.

Gizlilik Politikası'nı‎‎ kabul ediyorum